AUTO.sk AUTO.sk

Čas na zaplatenie dane z motorového vozidla je tu. Pozrite si, ako k nemu vyplniť daňové priznanie
zdroj: Ilustračné (Ford, MItsubishi, Škoda, Cupra)

Čas na zaplatenie dane z motorového vozidla je tu. Pozrite si, ako k nemu vyplniť daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba elektronicky podať do 31.1. 2019. Do tohoto termínu je potrebné zaplatiť aj príslušnú daň.

Na zaplatenie dane z motorových vozidiel a podanie príslušného daňového priznania už ostávajú posledné hodiny. Termín splatnosti dane z motorových vozidiel a podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži. Dotknutí majú čas do 31.1.2019. Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období (rok 2018) používa na podnikanie. Presný popis a jednotlivé výnimky, na ktoré sa daň nevzťahuje, nájdete na stránke daňovej správy - KLIKNITE SEM!

(Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.)

Výpočet výšky dane závisí od viacerých parametrov. Pri vozidlách so spaľovacím motorom sa berie do úvahy objem motora. Následne sa cena upraví na základe veku vozidla. Vek sa ráta od prvej evidencie vozidla. Dátum nájdete na prednej strane osvedčenia o evidencii časť 1 (malý technický preukaz) v riadku B. Po prihliadnutí na vek túto sumu znížite alebo zvýšite. Tento rok už musíme podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky. V nasledujúcich riadkoch prinášame krátky návod aj s obrázkami, ako postupovať pri vypĺňaní online formulára.

Na stránke financnasprava.sk treba kliknúť na prihlásenie.

Obrázok 1

Vyberte spôsob prihlásenia.

Obrázok 2

Po prihlásení sa objaví ponuka služieb. Vyberte „Katalóg služieb“.

Obrázok 3

Zobrazí sa katalóg elektronických formulárov.

Obrázok 4

Vyberte "Daň z motorových vozidiel" a "Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel".

Obrázok 5

Vyplňte DIČ alebo rodné číslo a zdaňovacie obdobie (ak auto bolo používané celý rok, tak od 1.1.2018 do 31.12.2018). Následne vyplňte všetky identifikačné údaje (meno, adresa...)

Obrázok 6

Vyplňte "Dátum prvej registrácie" - nájdete ho v technickom preukaze.
Vyplňte dátum vzniku/zániku daňovej povinnosti (vyplňte v prípade, ak išlo o auto kúpené/predané v priebehu roka).
Vyberte kategóriu vozidla - pri klasických osobných je to M, druh vozidla (väčšinou) M1 (v menu nájdete viacero možností).
Vyplňte EČV auta.
Zadajte zdvihový objem valcov (z technického preukazu). Výkon motora v kW sa vypĺňa iba v prípade úžitkových vozidiel. Hmotnosť a počet náprav sa udáva iba pri nákladných autách.
Riadok 10 - typ daňovníka - info nájdete vo vysvetlivkách.
Riadok 11 sa vypĺňa, ak je daňovník oslobodený od dane podľa § 4 ods. 1 zákona.

Obrázok 7

Ročnú sadzbu vyplňte podľa tabuľky, ktorá sa otvorí po kliknutí na „(otvoriť prehľad sadzieb)“ – obr. 9 (v tabuľke sa vyčervení riadok, ktorý sa týka práve vášho auta podľa toho, aký výkon ste zadali v predchádzajúcej časti).
Následne zadajte sumu podľa tejto tabuľky.

Obrázok 8
Obrázok 9

Následne sa automaticky vysvieti percento zníženia/zvýšenia ročnej sadzby dane (odvodené od veku vozidla). Treba si prepočítať sumu podľa zvýšenia alebo zníženia a zadať výsledok do riadku 14.

Obrázok 10

Ďalej doplňte túto sumu aj do ďalších riadkov.

Obrázok 11

Ak podávate daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za viac vozidiel, tak treba „pridať vozidlo“ a znovu vyplniť všetky údaje aj za ďalšie vozidlo.

Obrázok 12

Následne spočítajte všetky sumy za jednotlivé vozidlá a zadajte do tlačiva výslednú sumu.

Obrázok 13

Na záver môžete vyplniť číslo účtu (v prípade preplatku, ak daňovník platil preddavky)

Obrázok 14

Ak sa dole budu zobrazovať poznámky v červenom rámčeku, tak niekde v tlačive sú chyby. Treba ich opraviť podľa inštrukcií v rámčeku. Ak je všetko dobre urobené, tak tlačivo treba PODPÍSAŤ (v ľavej časti stránky) a odoslať.

Do 31.1.2019 treba zaplatiť aj príslušnú daň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Informácie k platobným detailom nájdete na nasledujúcom odkaze – KLIKNITE SEM!

Najnovšie z kategórie: Život vodiča

Pozri viac

Odporúčame

Fun rádio